Detektory kovů a příslušenství - Služby a poradenství v oblasti detekce kovů
Detektory kovů
Příslušenství
Doplňkový sortiment
Průmyslové detektory

Naši nabídku průmyslových detektorů kovu a lokátorů inženýrských sítí naleznete:

Průmyslové detektory kovů - odkaz 

Habánov na Facebooku

Provozovatel

Štěpánka Hezká
Baškirská 1407/7
10100 Praha 10

IČ: 61819727
DIČ : CZ7260050490
Jsme plátci DPH!

Prodejna
Detektory Habánov - Štěpánka Hezká
Baškirská 1407/7
10100 Praha 10

Tel: +420 775 057 210
Mobil: +420 774 174 458
E-mail: detektory@habanov.cz

Lovec Pokladů

Jsme certifikovanou prodejnou při:

Lovec pokladů

Dotaz na prodejce

Potřebujete poradit?

Naši přátelé

 

 

 

 

 

 

Diskuzní fórum pro hledače pokladů s detektory kovů se zájmem o železné artefakty

Pravěk 2.část - doba bronzová

Pravěk

Doba bronzová

je historickým obdobím pravěku, pro které je charakteristické dominantní využívání bronzu - slitiny mědi a cínu pro výrobu důležitých potřeb (bronz se roztavil a odléval do dvoudílných forem). Dále se vyznačuje rychlejší sociální diferenciací než v předchozích obdobích: rozvoj států na Blízkém východě nebo vznik knížecí vrstvy ve střední Evropě.

Doba brozová následuje po chalkolitu na Předním východě nebo po eneolitu (nebo po neolitu, pokud se nepoužívá označení eneolit pro danou oblast) - v Evropě. Její počátek je rozdílný pro jednotlivé části světa: kolem roku 3300 př.n.l na Předním východě, 2300 př.n.l. Evropa a cca 2000 př.n.l Čína. Ve střední Evropě je datována cca 1900 - 800 let př. n. l.. Doba bronzová následně přechází v dobu železnou. Její vývoj se nejprve projevil v oblasti Mezopotámie kolem roku 3000 př. n. l. (dnešní Irák, Irán). V oblasti Malé Asie, Sýrie, Palestiny a oblasti kolem Egejského moře nastalo toto období kolem roku 2000 př. n. l. a postupně se z této oblasti dostávala do Severní Evropy.
Lidé v této době domestikovali kachny, slepice, kočky a na severu Evropy soby. Dovedli vyrábět bronzové nástroje a šperky, různé skleněné korálky. Jako platidlo používali lidé hřivny. Byl to nepeněžní prostředek, šlo o bronzové tyčinky, které mohli lidé dál využívat (později hřivna určovala množství drahého kovu, kterým se platilo). S jejich rozšířením se začínaly prohlubovat majetkové rozdíly. Pro výrobu nástrojů bylo typické lití do ztracené formy, vznikalo tedy velké množství originálních předmětů.

Doba bronzová na území dnešního Česka byla dána třemi kulturami:

Únětická kultura (1800 – 1500 let př. n. l.) – pro tuto kulturu je charakteristický zvláštní typ keramiky - typický je pro ni menší leštěný keramický hrneček - únětický koflík. Lidé potírali keramické nádoby tuhou, takže potom působily dojmem, že jsou vyrobené z kovu. Dále je pro tuto kulturu typické kosterní pohřbívání. Na Slovensku byla naleziště ve Spišském Štvrtku – projevoval se zvláštní vývojový prvek – vliv egejské oblasti. Z bronzu byly vyráběny pracovní nástroje, zbraně (dýky). Existovala naleziště zlata – zřejmě v důsledku toho docházelo k růstu obchodu (bohatství) a také majetkových rozdílů mezi obyvatelstvem.

Mohylová kultura (1500 – 1200 let př. n. l.) – lidé této kultury byli především pastevci. Uměli vyrábět různé bronzové meče a kopí. Pro své mrtvé stavěli mohyly (bohatě vybavené hroby náčelníků; naproti tomu chudě vybavené hroby obyčejných lidí). V této době byli odlišně pochováváni ženy a muži – muži se zbraněmi, ženy se šperky.

Kultura lidu popelnicových polí (1200 – 700 let př. n. l.) – název kultury je odvozen ze způsobu, jakým tito lidé pohřbívali mrtvé. Ty nejdříve zpopelnili, jejich popel vložili do speciální urny (keramické nádoby - popelnice), která měla vespod otvor. Ten zde byl proto aby mohla duše opustit tělo a odletět. Pro tuto dobu je významné celkové oteplení, současně rostl počet obyvatel a prodlužoval se jejich věk.

Čerpáno z otevřené internetové encyklopedie www.wikipedia.org